English

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMA KAPSAMINA İLİŞKİN KURUL KARARI

Sirküler No: 2395

19.09.2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Ticaret Kanununun 88 inci maddesi ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamdaki kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak Türkiye Muhasebe Standartları belirlenmiştir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar;

  • Aktif toplamı on beş milyon ve üstü Türk Lirası,
  • Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası,
  • Çalışan sayısı elli ve üstü olan şirketler ile,

5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmeler,

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,

Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler için;

Münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS) uygulanmasına,

Bağımsız denetime tabi olup, listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) uygulanmasına, söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS) uygulayabileceğine,

Kapsama dahil olmayan kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) yayınlanmadığından münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS) veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) uygulanmasına

karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Yürürlülük tarihi 19.09.2018 dir.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.