English

Şerif ARI

Yeminli Mali Müşavir- Yönetim Kurulu Başkanı

Şerif ARI

  • 1950 yıllında Bursa’da doğdu. Lise eğitimini Bursa’da tamamladı.
  • 1972 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.
  • 1974 -1989 yılları arasında Serbest Muhasebe ve Müşavirlik bürosunu yönetti.
  • 1990 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.
  • 2000 yılından itibaren Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nde Yeminli Mali Müşavir olarak, Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nde Sorumlu Ortak Baş Denetçi ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.
  • Bir dönem Bursa YMM Oda başkanlığı yapmıştır.
  • 2009 yılında Bağımsız Denetçi oldu.
  • Ayrıca çok sayıda vakıf ve derneğe üyedir.