English

Aylık Arşiv: Ocak 2020

OCAK/2020 AY SONU İTİBARIYLA UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 2869 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.01.2020 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.   DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5.9716 5.9824 5.9674 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.0101 4.0362 3.9916 1 DANİMARKA KRONU

2019 YILINDAKİ NAKDİ SERMAYE ARTIŞLARINA İLİŞKİN İNDİRİM UYGULAMASINDA KULLANILACAK FAİZ ORANI

Sirküler No: 2868 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Diğer indirimler başlıklı 10/1-ı maddesi ile 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı için indirim imkanı tanınmıştır.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO:509) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 515)

Sirküler No: 2867 10/01/2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 515) ile 509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğin V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması başlıklı bölümde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle, E-Fatura ile e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olan ve ÖKC kullanımında muafiyeti bulunan mükellefler ile Güvenli Mobil Ödeme ve

DERNEK, VAKIF VE KOOPERATİFLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN GENEL KURUL TARİHLERİ

Sirküler No: 2866 DERNEKLER: Kazanç paylaşımı dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarının sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır. Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk

2020 YILI KONSOLOSLUK HARÇ TUTARLARI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2865 27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 79 uncu maddesinde Yabancı para ile Tahsil Edilecek Harçların Hesabı başlıklı Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işleme ait harçlar 2020 yılında uygulanmak üzere 85 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca

2020 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ UYGULAMASI

Sirküler No: 2864 27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun çevre temizlik vergisi başlıklı mükerrer 44 üncü maddesindeki tutarlar 01.01.2019 tarihinden itibaren Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52 Seri No’lu Genel Tebliği   uyarınca yeniden belirlenmiştir. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut,

VERGİ MÜKELLEFİYETİ AYNI GÜN BAŞLAYIP BİTENLER İÇİN ESKİ ADIYLA BAĞ-KUR KAYDI OLUŞTURULMAYACAK

Sirküler No: 2863 58680964-201.02.01-E.20431996 Sayılı, Aynı Gün Başlayıp Biten Vergi Kayıtları Hk. Konulu, 25.12.2019 tarihli Kurum GENEL YAZI’sında vergi mükellefiyet başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün olan kayıtların tespiti halinde aynı gün başlayıp biten vergi mükellefiyet kayıtlarından dolayı 4/1-b kapsamında sigortalılık kaydı oluşturulmaması ile ilgili hususları aşağıda açıklanmıştır. Genel Yazı kapsamında; 5510 sayılı Kanunun 4.üncü

AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN TECİL FAİZİ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2862 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:5) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 48 inci maddesi ile uygulanmakta olan tecil faiz oranında değişiklik yapılmıştır. Kanunun 48 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZLARI YAYIMLANDI

Sirküler No: 2861 Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile ilgili hususlar 17.08.2016 tarih 1897 nolu, 22.03.2017 tarih, 2033 nolu, 20.11.2019 tarih, 2778 nolu, 21.01.2020 tarih, 2852 nolu sirkülerimizde detaylı açıklanmıştır. Söz konusu uygulama Ocak 2020 ayından itibaren tüm işverenleri kapsayacak olup, uygulamayla ilgili kılavuzlar ve diğer hususlar Kurumun aşağıdaki sitesinde yayımlamıştır. Kılavuzlara https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html linkini tıklayarak

AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANACAK GECİKME ZAMMI ORANI YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2860 30/12/2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1947 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlenmiştir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.